lu.se

Energi och Byggnadsdesign

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Om Energi och ByggnadsDesign

Utbildning

Energi och ByggnadsDesign erbjuder olika typer av kurser: inom masterprogram, valfria kurser inom program, och examensarbeten.  Mer information finns på vår engelska sida: http://www.ebd.lth.se/english/education/

Forskning

Vid Energi och Byggnadsdesign ser vi hela byggnaden som ett system. Med utgångspunkt från hela byggnaden är målet att utforma uthålliga och energieffektiva byggnader med hög termisk och visuell komfort i samverkan med husets tekniska försörjningssystem. Den unika placeringen av verksamheten på ett universitet med utbildningsprogram för ingenjörer, arkitekter och industridesigners ger en god bas för den interdisciplinära expertis som behövs för att utforma tekniskt välfungerande, arkitektoniskt funktionella och estetiskt tilltalande lösningar.

Inom Energi och ByggnadsDesign fokuserar vi på:

 • Energianvändning och energieffektivitet
 • Termisk och visuell komfort
 • Passivt och aktivt utnyttjande av solenergi
 • Passiv kylning (vädring/solavskärmning)
 • Glas i byggnader
 • Brukarnas inverkan och krav

Forskningen täcker hela området mellan teori och färdigställda byggnader. Våra projekt handlar bl a om:

 • Utveckling av fysikaliska beräkningsmodeller
 • Simulering och analys
 • Mätning av komponenters prestanda, t ex g-värde hos solskydd, effektivitet hos solfångare
 • Validering av beräkningsmodeller med hjälp av mätningar
 • Demonstrationsbyggnader; deltagande i utformnings-, uppförande- och utvärderingsfaserna
 • Utveckling av projekteringshjälpmedel och informationsskrifter

 

Mer information finns på vår engelska sida: http://www.ebd.lth.se/english/research/

Personal

Hitta mer information på vår engelska sida: http://www.ebd.lth.se/english/staff/

Publikationer

Ett urval av våra publikationer redovisas på http://www.ebd.lth.se/english/publications/

Program

Inom EBD har vi utvecklat olika programvaror:

ParaSol: ett fritt användarvänligt energisimuleringsprogram för jämförelse av glas och solskydd. Mer information och nerladdning på http://www.ebd.lth.se/program/parasol/


SunSpace: ett fritt användarvänligt energisimuleringsprogram för jämförelse av atrier och inglasade rum eller gårdar.  Mer information och nerladdning på http://www.ebd.lth.se/program/sunspace/

Derob-LTH: ett dynamiskt energisimuleringsprogram för beräkning av energianvändning och termiskt klimat i byggnader.. Mer information och nerladdning på http://www.ebd.lth.se/program/derob-lth/

Laboratorium

I vårt fullskalelaboratorium med södervända rum mot uteklimat kan vi bestämma soltransmissionen hos olika glas och solskyddssystem. Vi kan också studera resulterande innetemperaturer och mäta dagsljusfördelningen i kontorsliknande försöksrum. För att testa solfångarkomponenter och hela solfångarsystem har huset försetts med en plattform på taket där solfångarna kan placeras. Dessa kopplas sedan till en avancerad VVS-undercentral inne i huset. En beskrivning av EBD-Lab finner du här: Ladda ner fil. (pdf 520 kB)

Hitta mer information på vår engelska sida: http://www.ebd.lth.se/english/lab/

Sidansvarig: