lunduniversity.lu.se

Energy and Building Design

Faculty of Engineering, LTH

Denna sida på svenska This page in English

Derob-LTH

(English)

DEROB-LTH är ett dynamiskt och detaljerat energisimuleringsprogram som från början är utvecklat på arkitekturskolan vid University of Texas, Austin, USA och senare vidareutvecklat på LTH. Dess specialitet är att kunna ta hänsyn till hur solinstrålningen och solavskärmningar påverkar energibalansen i en byggnad. Huset modelleras i alla sina tre dimensioner, vilket är en förutsättning för att kunna beräkna fördelningen av solstrålningen och temperaturerna i rummet och dess ytor på ett korrekt sätt. Programmet kan hantera rum med oregelbunden geometri, byggnader med flera zoner och beräknar både effekter, energibehov, temperaturer och termiskt klimat för en byggnad. Installationskomponenter hanteras dock ej. Programmet används främst av studenter, forskare, arkitekter och energikonsulter.

Programmet är utvecklat för MS Windows operativsystem 2000/XP och finns till försäljning och kan laddas ner via länken ovan till höger.

Begär en demoverion för att kunna testa programmets funktioner under en begränsad tidsperiod.  

 

DEROB-LTH - huvudsida

En kort introduktion till programmet DEROB-LTH kan laddas ner här

 

Vid problem med nedladdning av DEROB-LTH, var god meddela detta till info@ebd.lth.se

Page Manager:

 

DEROB-LTH nerladdning

Priser:
För undervisnings- och forskningsändamål vid universitet: € 500
För kommersiell användning: € 1200