lunduniversity.lu.se

Energy and Building Design

Faculty of Engineering, LTH

Denna sida på svenska This page in English

SunSpace

(English)

SunSpace är ett projekteringshjälpmedel för att kunna uppskatta temperaturer samt effekt- och energibehov i olika inglasningar. Programmet är främst tänkt att användas tidigt i projekteringsprocessen.

SunSpace är utvecklat för MS Windows operativsystem 2000/XP. Språket kan väljas mellan svenska och engelska och ställs enkelt inifrån programmet.

Fyra olika inglasningsgeometrier kan studeras, se huvudsidan nedan.


SunSpace - huvudsida

Beräkningar och jämförelser kan utföras för max fyra fall åt gången. Först kan man exempelvis studera olika typer av geometri på glasgården och då exempelvis se hur valet påverkar t ex effektbehoven i inglasningen, se figur nedan.


Resultatsida 

 

Vid problem med nedladdning av SunSpace, var god meddela detta till info@ebd.lth.se

Page Manager:

 

Ladda ner utan kostnad