lunduniversity.lu.se

Energy and Building Design

Faculty of Engineering, LTH

Denna sida på svenska This page in English

Reports

Reports

Du, J., Hellström, B., Dubois, M-C. (2014). Daylighting utilization in the window energy balance metric: Development of a holistic method for early design decisions. 

Blomsterberg, Å. (2012). Prefabricerade system för energieffektiv renovering av bostadshus. Rapport EBD-R--12/38. (pdf 1.6 Mb).

Adamson, B. (2011). Towards Passive Houses in Cold Climates as in Sweden. Rapport EBD-R--11/35. (pdf 0,4 Mb).

Blomsterberg, Å. (2009). Lågenergihus - En studie av olika koncept. Rapport EBD-R--09/28. (pdf 1,5 Mb).

Blomsterberg, Å., & Edström, M. (2008). Förstudie - Energieffektivisering och bevarande av modernismens flerbostadshus (1940-1960). Rapport EBD-R--08/24. (pdf 2,2 Mb).

Kvist, H., & Nordström, C. (2008). Energieffektiva byggnader. Riktlinjer för effektiv användning av projekteringshjälpmedel i byggprocessen. Rapport EBD-R--08/23. (pdf 2,3 Mb).

Janson, U., Berggren, Björn., & Sundqvist, H. (2008). Energieffektivisering vid renovering av rekordårens flerbostadshus. Rapport EBD-R--08/22. (pdf 3,4 Mb).

Forum för Energieffektiva Byggnader. (2008). Kravspecifikation för passivhus i Sverige - Energieffektiva bostäder. Rapport EBD-R--08/21. (pdf 0,2 Mb).

Blomsterberg, Å. (2008). Möjligheter med kontorsbyggnader i glas i Norden. Energi och inneklimat. Rapport EBD-R--08/20. (pdf 1,3 Mb).

Bülow-Hübe, H. (2008). Daylight in glazed office buildings. A comparative study of daylight availabitity, luminance and illumince distribution for an office room with three different glass areas. Report EBD-R--08/17. (pdf 3,3 Mb).

Bülow-Hübe, H. (2007). Demonstrationsprojekt för solavskärmning och dagsljuslänkning. Rapport EBD-R--07/15. (pdf 3,9 Mb).

Gajbert, H. m fl (2004). Utveckling av byggnadsintegrerade solfångare för oisolerade tak. Rapport EBD-R--04/6. (pdf 0,3 Mb).

Fieber, A. (2004). Utformande av solvärmesystem för Skanskas olika typhus. Delrapport 1. Rapport EBD-R--04/5. (pdf 0,5 Mb).

Hellström, B. & Håkansson, H. (2004). Mätning av verkningsgradsfaktorn, F'. Rapport EBD-R--04/4. (pdf 1,5 Mb).

Poirazis, H. (2004). Double Skin Façades for Office Buildings. Literature Review. Rapport EBD-R--04/3. (pdf 2,2 Mb).

Wall, M. (2003). Utnyttjande av solenergi i energieffektiva byggnader. Stöd under projekteringsprocessen. Rapport EBD-R--03/2. (pdf 3,4 Mb).

Wall, M. & Bülow-Hübe, H. (2003). Solar Protection in Buildings. Part 2: 2000-2002. Rapport EBD-R--03/1. (pdf 2,6 Mb).